ชื่อ – ที่อยู่บริษัท (ติดต่อเรา)

ชื่อบริษัท : บริษัท นิคส์ อินโนเวชั่น จำกัด

ที่ตั้งบริษัท / โรงงาน : 39/19 ถนนเสริมสุวรรณ  ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง  ประเทศไทย  21150

เบอร์โทร : +66 38 017440 , เบอร์แฟกซ์ : +66 38 017441

วันและเวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์ (08.00 – 17.00 น.)

อีเมล์ : nircha_ch@hotmail.com